หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุนฯ) (ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา))  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (เงินอุดหนุนฯ)

ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา)

โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เวลา 08.30 - 09.00 น. สำหรับสอบข้อเขียน ภาค ก. (เริ่มการสอบ เวลา 09.00 น.)
และรายงานตัว เวลา 13.00 - 13.30 น. สำหรับสอบข้อเขียน ภาค ข. (เริ่มการสอบ เวลา 13.30 น.)

( รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลด ) 

 

อับเดทล่าสุด 12 มิถุนายน 2563 เวลา 02:22:36

เอกสารดาวน์โหลด: 1591903376_2312.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]