หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ ( ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และ ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา )  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

( ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน และ ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา )


ทั้งนี้ ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.
ณ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์จะเข้ารับการจัดจ้างฯ ในครั้งนี้
 
 

อับเดทล่าสุด 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:07:48

เอกสารดาวน์โหลด: 1594393668_9032.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]