หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวันเวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ ภาษาไทย และเทคโนโลยีการศึกษา)  
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
(ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาเอกศิลปะ วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)

---------------------------------------------
 
          โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) รายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อาคารสำนักงานกองกิจการสภา อบจ.) โดยแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯไม่มารายงานตัวเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิในการสอบครั้งนี้

-------------------------------------------
 
ทั้งนี้ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้
 
 

อับเดทล่าสุด 07 สิงหาคม 2563 เวลา 18:45:00

เอกสารดาวน์โหลด: 1596801181_4459.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]