หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

(ในตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกศิลปะ และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)

รายชื่อผู้สอบผ่านปรากฏตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

( หากไม่มารายางานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้ )
 

อับเดทล่าสุด 31 สิงหาคม 2563 เวลา 19:14:48

เอกสารดาวน์โหลด: 1598876088_9107.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]