หัวข้อ: ประกาศองค์การบิรหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้าและบริหาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี  
 

ประกาศองค์การบิรหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจำหน่ายสินค้าและบริหาร

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี

อับเดทล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:23:22

เอกสารดาวน์โหลด: 1605259402_4795.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]