หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง แผนบำรุงรักษา และตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง แผนบำรุงรักษา และตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อับเดทล่าสุด 26 มีนาคม 2564 เวลา 11:29:29

เอกสารดาวน์โหลด: 1616732969_6171.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]