หัวข้อ: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.ปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2564  
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
( สำหรับประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ )
 

อับเดทล่าสุด 30 มีนาคม 2564 เวลา 10:18:38

เอกสารดาวน์โหลด: 1617074318_5858.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]