หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

อับเดทล่าสุด 30 มีนาคม 2564 เวลา 14:40:27

เอกสารดาวน์โหลด: 1617349227_1560.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]