หัวข้อ: ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น อบจ.ปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ปัตตานี พ.ศ. 2564  
 

 

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น อบจ.ปัตตานี

เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น
เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ปัตตานี พ.ศ. 2564

 

 

อับเดทล่าสุด 09 เมษายน 2564 เวลา 10:51:28

เอกสารดาวน์โหลด: 1617940288_160.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]