หัวข้อ: ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

อับเดทล่าสุด 19 เมษายน 2564 เวลา 10:36:16

เอกสารดาวน์โหลด: 1618803376_4391.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]