หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

 

( เปิดอ่านประกาศและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ )

 

 

อับเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 เวลา 10:42:37

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]