หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

อับเดทล่าสุด 16 เมษายน 2564 เวลา 15:08:38

เอกสารดาวน์โหลด: 1619165318_7915.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]