หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

 

อับเดทล่าสุด 05 เมษายน 2564 เวลา 13:21:47

เอกสารดาวน์โหลด: 1619576534_765.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]