วันที่ 13/11/2563
 
 
วันที่ 31/08/2563
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และกำหนดวันเวลาและสถานที่การประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ครูผู้สอนวิชาเอกศิลปะ ภาษาไทย และเทคโนโลยีการศึกษา) [สำนักปลัด]
วันที่ 07/08/2563
 
 
วันที่ 10/07/2563
 
 
วันที่ 02/07/2563
 
 
วันที่ 12/06/2563
 
 
วันที่ 10/06/2563
 
 
วันที่ 24/04/2563
 
 
วันที่ 20/03/2563
 
 
วันที่ 12/03/2563
 
 
วันที่ 07/02/2563
 
 
วันที่ 29/01/2563
 
 
วันที่ 02/10/2562