แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

       คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบจ.ปัตตานี
       คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ
       แผนผังขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ
       รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
       /**กรุณาโพสข้อความที่เหมาะสมเท่านั้น**/
   
*เรื่อง :  
*ประเภทเรื่อง :  
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องทั่วไป
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการพบเบาะแสการทุจริตในการดำเนินงานทางราชการ
แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็นการประชุมสภา อบจ.
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน (เท่านั้น)

*รายละเอียด :  
*ชื่อผู้กรอกข้อมูล :  
*ข้อความยืนยัน :  
 
 
     
 
     เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ล่าสุด
 รถตู้้สงขลาไปปัตตานี       [โดย: นฤทธิ์ อ่อนละมุล]
 มีพม่าแอบมาอยู่บ้านเช่า ของ อบจ.       [โดย: นี]
 รถสองแถวเอาของไป       [โดย: นายกมลเทพ]
 การสร้างถนนหมู่ 5 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง        [โดย: ไม่สะดวกใจ ขอบคุณ]
 ถนน.หน้ารร.บ้านมะรวด ต.คอกกะบือ หมู่ที่4 เป็นหลุม       [โดย: นายดำรง]
 การค้าขายตลาดโต้รุ่งช่วงเช้า       [โดย: เฟยเฟย]
 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ       [โดย: ดำรง]
 ร้องเรียนเรื่องไม่มีหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ในพื้นที่ตำบลรูสะมิแล หมู่ที่ 3 หมู่บ้านหลังค่ายทหารบางปลาหมอ (ฉก.25)พื้นที่ 50 ไร่ ในยามวิกาลไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง       [โดย: รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม]
 ทดสอบ       [โดย: ทดสอบ]
 รบกวนเพิ่มเที่ยว รถสองแถว ปัตตานี สายบุรี นราธิวาส ด้วยค่ะ       [โดย: ดรุณี]
  
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]