ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
478. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:01:12 ] [กองช่าง]
477. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:52:59 ] [กองช่าง]
476. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อไอเสียรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 31 มีนาคม 2564 เวลา 11:50:33 ] [กองช่าง]
475. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง - หมู่ที่ 1,3,5,6 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:21:16 ] [กองช่าง]
474. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบาโงกาเสาะ หมู่ที่ 2 , หมู้ที่ 4 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:20:23 ] [กองช่าง]
473. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากล่อ-ลำใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:19:23 ] [กองช่าง]
472. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:17:36 ] [กองช่าง]
471. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าอนามัยมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง-ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:16:42 ] [กองช่าง]
470. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายปาเนาะเก่า-สวนใน หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:15:50 ] [กองช่าง]
469. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลบ่อทอง-ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:14:36 ] [กองช่าง]
468. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำแบ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ-ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:13:38 ] [กองช่าง]
467. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 9 บ้านคลองควน ตำบลคอลอตันหยง-ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:12:39 ] [กองช่าง]
466. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ปรับสภาพพื้นผิวถนนแบบสำเร็จ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:10:29 ] [กองช่าง]
465. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลถนน-ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:09:01 ] [กองช่าง]
464. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองฟาร์มหมู่ที่ 4,5 ตำบลบางเขา-ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:15 ] [กองช่าง]
463. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 ตำบลนาประดู่-หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:07:18 ] [กองช่าง]
462. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนอก-ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:05:59 ] [กองช่าง]
461. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก-บ้านยือรัง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:04:16 ] [กองช่าง]
460. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0007 บ้านบานา-บ้านคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:00:33 ] [กองช่าง]
459. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0087 แยกทางหลวงหมายเลข 4092-บ้านบือแนลาแล อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:59:36 ] [กองช่าง]
458. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ-บ้านปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:58:13 ] [กองช่าง]
457. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายตำบลตุยง-ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:07 ] [กองช่าง]
456. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:55:56 ] [กองช่าง]
455. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:52:24 ] [กองช่าง]
454. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าอนามัยบ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง-ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:48:01 ] [กองช่าง]
453. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากล่อ-ลำใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี-ตำบลใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:47:20 ] [กองช่าง]
452. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:46:31 ] [กองช่าง]
451. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะเก่า-สวนใน หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว-ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:45:22 ] [กองช่าง]
450. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:46:19 ] [กองช่าง]
449. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อไอเสียรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:45:33 ] [กองช่าง]
 
 
ทั้งหมด 478 หัวข้อ
  1  23456...16 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]