ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
96. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 12:58:08 ] [สำนักปลัด]
95. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
[ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:01 ] [สำนักปลัด]
94. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๔
[ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:07:39 ] [สำนักปลัด]
93. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:01:48 ] [สำนักปลัด]
92. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
[ 09 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00:07 ] [สำนักปลัด]
91. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
[ 05 มกราคม 2564 เวลา 01:05:59 ] [สำนักปลัด]
90. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๓
[ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09:21:25 ] [สำนักปลัด]
89. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๓
[ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09:20:59 ] [สำนักปลัด]
88. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
[ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:33:09 ] [สำนักปลัด]
87. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
[ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:11:37 ] [สำนักปลัด]
86. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:42:10 ] [สำนักปลัด]
85. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:53 ] [สำนักปลัด]
84. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:35 ] [สำนักปลัด]
83. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:10 ] [สำนักปลัด]
82. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
[ 03 เมษายน 2563 เวลา 14:35:39 ] [สำนักปลัด]
81. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๓
[ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:52 ] [สำนักปลัด]
80. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
[ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14:40:30 ] [สำนักปลัด]
79. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 16:24:55 ] [สำนักปลัด]
78. [สรุปรายปี] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:11:38 ] [สำนักปลัด]
77. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
[ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:55:35 ] [สำนักปลัด]
76. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๒
[ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:44:20 ] [สำนักปลัด]
75. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒
[ 27 กันยายน 2562 เวลา 05:54:12 ] [สำนักปลัด]
74. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
[ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 05:33:10 ] [สำนักปลัด]
73. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
[ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 01:07:42 ] [สำนักปลัด]
72. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
[ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:34:02 ] [สำนักปลัด]
71. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:40 ] [สำนักปลัด]
70. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:21 ] [สำนักปลัด]
69. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:02 ] [สำนักปลัด]
68. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ๒๕๖๒
[ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10:27:36 ] [สำนักปลัด]
67. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
[ 17 มกราคม 2562 เวลา 14:39:51 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 96 หัวข้อ
  1  234
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]