หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

 
 
   

  ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตปักเสา วางท่อ หรือกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2564
[ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:10:07 ]
 
  ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น อบจ.ปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ปัตตานี พ.ศ. 2564
[ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:51:28 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง แผนบำรุงรักษา และตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11:29:29 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เปิดศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
[ 11 มกราคม 2564 เวลา 04:48:26 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:22:50 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การตั้งศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ด้านอุทกภัยและดินโคลนถล่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 01:38:58 ]
 
   

  ข้อมูลแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ๒๕๕๙- เขตจังหวัดปัตตานี ( Agri-Map )
[ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14:38:20 ]
 
   

  แผนปฏิบัติการสนับสนุนช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยแล้งฯ ประจำปี 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:16:50 ]
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:01:12 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:52:59 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อไอเสียรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 31 มีนาคม 2564 เวลา 11:50:33 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง - หมู่ที่ 1,3,5,6 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:21:16 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบาโงกาเสาะ หมู่ที่ 2 , หมู้ที่ 4 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:20:23 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากล่อ-ลำใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก
[ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:19:23 ]
 
   
   
  นายอรุณ อนันตสิทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]