หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
919. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เมษายน 2564 เวลา 13:01:12 ]
918. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09 เมษายน 2564 เวลา 10:52:59 ]
917. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อไอเสียรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มีนาคม 2564 เวลา 11:50:33 ]
916. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 7 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง - หมู่ที่ 1,3,5,6 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:21:16 ]
915. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบาโงกาเสาะ หมู่ที่ 2 , หมู้ที่ 4 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:20:23 ]
914. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากล่อ-ลำใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:19:23 ]
913. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:17:36 ]
912. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าอนามัยมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง-ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:16:42 ]
911. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายปาเนาะเก่า-สวนใน หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:15:50 ]
910. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลบ่อทอง-ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:14:36 ]
909. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายน้ำแบ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ-ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:13:38 ]
908. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 9 บ้านคลองควน ตำบลคอลอตันหยง-ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:12:39 ]
907. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์ปรับสภาพพื้นผิวถนนแบบสำเร็จ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:10:29 ]
906. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายชลประทานหมู่ที่ 4 ตำบลถนน-ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:09:01 ]
905. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองฟาร์มหมู่ที่ 4,5 ตำบลบางเขา-ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:08:15 ]
904. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 ตำบลนาประดู่-หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:07:18 ]
903. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนอก-ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:05:59 ]
902. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ที่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก-บ้านยือรัง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:04:16 ]
901. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0007 บ้านบานา-บ้านคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:00:33 ]
900. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0087 แยกทางหลวงหมายเลข 4092-บ้านบือแนลาแล อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:59:36 ]
899. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ-บ้านปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:58:13 ]
898. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกคลองสายตำบลตุยง-ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:57:07 ]
897. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:55:56 ]
896. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:52:24 ]
895. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้าอนามัยบ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง-ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:48:01 ]
894. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปากล่อ-ลำใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี-ตำบลใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:47:20 ]
893. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านเปียะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก-ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:46:31 ]
892. โครงการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปอเนาะเก่า-สวนใน หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว-ตำบลช้างไห้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13:45:22 ]
891. โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0007 บ้านบานา - บ้านคลองมานิง อ.เมือง [ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:51:17 ]
890. โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0024 บ้านตะโล๊ะ - บ้านปูลากง อ.ยะหริ่ง [ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:50:41 ]
 
 
ทั้งหมด 919 หัวข้อ
  1  23456...31 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]