หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียด :

 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

วันนี้ ( วันจันทร์ที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ) เวลา ๑๐.๐๐ น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการ อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมในโครงการอบรมให้ความรู้ ตลอดจนได้รับเกียรติจากนายเด่นชัย อันอตับ จากสำนักงานทรัทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม ในสังคม ชุมชน ตลอดจนระดับประเทศ เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียน ตระหนักถึง ความสำคัญ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และให้คณะครูอาจารย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อขยายผลสู่เยาวชนในโรงเรียน ให้เห็นถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสังคมในอนาคตต่อไป

 

อับเดทล่าสุด 17 กันยายน 2561 เวลา 16:29:57
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]