หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
อัลบั้ม : กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
รายละเอียด :
 
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
 
นายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับประทานอาหารเช้าและเสวนากับบุคลากรในองค์กร
ระดับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย 
 
เพื่อติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานทางราชการภายใต้นโยบายที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนและพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
๒. การขับเคลื่อนและพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
๓. การขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวรอบอ่าวปัตตานี
๔. การขับเคลื่อนและพัฒนาสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี สู่การเป็น Sport Complex
 
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
อับเดทล่าสุด 17 มกราคม 2562 เวลา 15:22:37
 
อัลบั้ม : กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]