หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
อัลบั้ม : กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม 2563
รายละเอียด :
 
 
การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2563
.
          วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม ผ่านรูปแบบกิจกรรม “พบปะยามเช้า” เพื่อติดตามความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานของโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสอบถามปัญหา และอุปสรรค ในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องของมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
 
 
อับเดทล่าสุด 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:07:50
 
อัลบั้ม : กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม 2563
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]