หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ภาพโครงสร้างพื้นฐาน  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนปฏิบัติการฯภัยแล้ง  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
     
  หัวข้อ: ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตปักเสา วางท่อ หรือกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2564  
 

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตปักเสา วางท่อ หรือกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงท้องถิ่น

ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2564

อับเดทล่าสุด 05 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:10:07

เอกสารดาวน์โหลด: 1620187891_5833.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]